Privacystatement

Wat gebeurt er met je gegevens

OneStopSourcing verwerkt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor zover dat nodig is voor een verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van OneStopSourcing, overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Deze uitoefening bestaat uit:

  • Het verwerken van persoonsgegevens in het online CRM systeem ten behoeve van een snelle afwikkeling van reacties en bespoediging van het proces.
  • Het verwerken van persoonsgegevens voor de beoordeling van geschiktheid van kandidaten (freelancers dan wel kandidaten afkomstig van een toeleverancier) ter aanbieding van een kandidaat bij een opdrachtgever.
  • Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het aanbieden van een sollicitant aan een opdrachtgever.
  • Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het voorbereiden, aangaan, uitvoeren en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
  • Het behandelen van eventuele geschillen.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na beëindiging van het dienstverband of twee jaar na inschrijving als freelancer verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn langer bewaard moeten worden.

Ons volledige privacy statement kun je hier lezen.

Inzage en correctierecht

Je hebt de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van je persoonsgegevens. Hiertoe kun je schriftelijk of telefonisch contact opnemen met ons.

Roy Meertens

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op, dan gaan we graag met je in gesprek!