Dashboard & Rapportages

Het dashboard is een vertrekpunt van waaruit alle relevante onderdelen van esd.next snel kunnen worden gestart. Ook wordt een overzicht getoond van de status van voor de gebruiker relevante acties, taken, documenten, projecten, kandidaten en opdrachtgevers. Het dashboard is dynamisch en kan aangepast worden naar de wensen van de gebruiker.

Vanuit het dashboard kunnen ook overzichtelijke, aanpasbare rapportages worden gegenereerd over onder andere de flexibele schil van de organisatie, het inhuurproces, de projecten en opdrachten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Denk bijvoorbeeld aan rapportages over de status van vacatures en opdrachten, compliance checks en uitgevoerde of vereiste acties per gebruiker, openstaande taken en reacties, doorlooptijden, succesrates en meer.