Contractmanagement

De contractmanagement functionaliteit bestaat uit de registratie van alle voorwaarden die aan een contract verbonden kunnen zijn en die door het systeem gebruikt moeten worden. Denk aan tarief, duur, facturabele eenheid en compliance regels zoals vereiste documenten of afschriften van diverse instanties en organisaties. Daarnaast is een belangijke functie uiteraard het genereren, opmaken, accorderen en opslaan van de juiste contracten met de betrokken partijen.

Voor zover dat niet is af te leiden van de bekende contractvoorwaarden, wordt de gebruiker via het beantwoorden van gerichte vragen ondersteund in het maken van de juiste keuzes. Deze keuzes bepalen vervolgens welk type contract, of welke contractonderdelen, van toepassing zijn. De template met de juiste onderdelen wordt geladen en alle gegevens die vanuit het systeem bekend zijn worden vervolgens voor-ingevuld. Het uiteindelijke contract of de contracten worden via een ‘token link’ digitaal verstuurd, waarmee het document met een druk op de knop gedownload en geaccordeerd kan worden. De contracten kunnen ook gedownload worden en van een ‘natte handtekening’ voorzien worden, waarna ze geüpload kunnen worden.