Compliance

Compliance is het voldoen aan de wettelijke regels voor inhuur van tijdelijk personeel en aan de regels die gesteld zijn door de inhurende organisatie zelf. Compliance regels kunnen in esd.next worden vastgelegd op verschillende niveaus, bijvoorbeeld als ‘defaults’. Dat zijn vaste, verplicht gestelde waarden die per contractsoort of per vooraf bepaalde situatie van toepassing zijn. Deze defaults zijn per opdrachtgever of per opdracht aanpasbaar. Het grootste gedeelte van de compliance functionaliteit bestaat uit het vergemakkelijken van de controle op de aanwezigheid en geldigheid van in bepaalde situaties verplichte documenten.

Basis onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • Vastleggen, aanpassen en verwijderen van default compliance regels op verschillende niveaus
  • De ondersteuning van on-boarding processen zodat professionals soepel van start kunnen bij hun nieuwe opdrachtgever
  • De controle op compliance per opdracht en cliënt: voorzien van automatische reminders en voorgestelde opvolgingsacties, de to-do’s