Disclaimer

De informatie op deze site is uiterst zorgvuldig samengesteld. Naar aanleiding van uitgebreid onderzoek in de markt en onze voorgaande ervaring is deze nieuwe vorm van dienstverlenen opgezet. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over zowel de inhoud van deze site als de inhoud van de dienstverlening van OneStopSourcing B.V., dan vragen wij u om contact op te nemen met onze consultants.

Aan de inhoud van de gegevens op onze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright© 2011, OneStopSourcing B.V., Doorn. Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze sites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder vooraf schriftelijke toestemming van OneStopSourcing B.V.

Roy Meertens

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op, dan gaan we graag met je in gesprek!