Sourcing

Sourcing is het zoeken naar en identificeren van de best geschikte professionals voor een vacature/opdracht. Bij dit proces gaat een recruiter op zoek naar de meest geschikte kandidaat, benaderd kandidaten, voert een screening uit en stelt de meeste geschikte professional(s) voor aan de opdrachtgever.

read more

Recruitment

Recruitment is het zoeken, rekruteren en screenen van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een voor een tijdelijke of vaste vacature/opdracht. Een recruiter is een expert binnen dit vakgebied, die continu op de hoogte is van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt en op het gebied van wet- en regelgeving binnen de arbeidsmarkt.

read more

Broker

Een broker is een dienstverlener die klanten ondersteund bij het inhuurproces op het gebied van de werving & selectie van zzp’ers, interimmers of freelancers, voor een tijdelijk dienstverband. Daarnaast focussen brokers zich op de contractafhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

read more

Managed Service Provider

Een Managed Service Provider (MSP) is een dienstverlener die op het gebied van werving & selectie, contractmanagement en het beheer van tijdelijke professionals (ZZP, freelance, interim, detacheren, etc.). De doelstellingen van een MSP zijn onder andere kostenbesparing, procesoptimalisatie, ontzorgen van inhurende managers, risico’s verminderen op het gebied van inhuur, zorgen dat de klant volledig compliant is op het gebied van inhuur en het aantrekken, rekruteren en screenen van externe professionals.

read more