Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment process outsourcing (RPO) is het geheel of gedeeltelijk laten overnemen van het recruitment door een externe partij (specialist), ook wel een recruiter of intermediair genoemd. Het komt vaak voor dat bedrijven niet zelf de juiste professional kunnen vinden.

read more

Inhuur Software

Inhuur software ook wel bekend als recruitment software, is software die speciaal is ontwikkeld om de inhuurprocessen te stroomlijnen. Alles wat geregeld moet worden rondom het inhuren van personeel/externe professionals tot het afwikkelen van het contract is hierbij verwerkt in één systeem.

read more

Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds de komst van de Wet DBA dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers na te gaan of sprake is van een loondienstverband/dienstbetrekking en daarmee inhoudingsplicht voor de loonheffingen. Lees hier meer.
Niet elke opdracht kan als ondernemer worden uitgevoerd. Via onze website modelovereenkomstmaken.nl kunt u eenvoudig, gratis en zonder registratie een modelovereenkomst maken of uw opdracht checken. Klik hier om een modelovereenkomst te maken.

read more

GDPR / AVG

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR).

read more

Compliance

Compliance staat voor het naleven van wet- en regelgeving. Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’, wat naleving betekent. Je bent ’compliant’ als je de wet- en regelgeving naleeft.

read more

Freelancer

Een freelancer is een professional die zonder een vast dienstverband en op project / opdracht basis werkt. Een freelancer mag zelf bepalen hoe hij de opdracht uitvoert.

read more

Interim

De term interim is afkomstig van het Latijnse ad interim (a.i.). Letterlijk vertaald betekent dit plaatsvervangend, waarnemend of in de tussentijd. Met andere woorden een tijdelijke plaatsvervangende oplossing.

read more

Bemiddelaar

Een bemiddelaar is een partij die tussen verschillende personen of partijen komt om ze tot elkaar te brengen. De benaming bemiddelaar wordt veelal ook gebruikt voor iemand die aanbieders en vragers van bepaalde producten of diensten bij elkaar brengt, bijvoorbeeld opdrachtgevers en opdrachtnemers.

read more

Externe Inhuur

Met externe inhuur wordt het inhuren van externe professionals bedoeld, bijvoorbeeld een ZZP’er of een professional via een leverancier.

read more

Detacheren

Detacheren is het uitlenen/verhuren van werknemers aan een derde partij. Een werknemer wordt gedurende een vaste periode of gedurende de periode van een project bij een bedrijf ingezet. Een opdrachtgever loopt geen werkgeversrisico’s bij het inhuren van een gedetacheerde.

read more

Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) is de Engelstalige benaming voor relatiebeheer. Met het gebruik van CRM kan je je richten op de relaties van je bedrijf zoals: klanten, servicegebruikers, collega’s of leveranciers. Vaak wordt de grootste winst op het gebied van productiviteit geboekt als je CRM niet alleen als verkoop- en marketingtool gebruikt, maar op je volledige bedrijf toepast, van de HR- en de klantenserviceafdeling tot het beheer van de toeleveringsketen.

read more

Applicant Tracking System (ATS)

Een Applicant Tracking System, letterlijk vertaald sollicitanten volg systeem, is een recruitment softwareapplicatie die een elektronische afhandeling van het werving- en selectieproces mogelijk maakt. Met ATS kunnen recruiters het volgende beheren: cv verwerking, e-mail templates voor het automatiseren van het contact met kandidaten, talentpools, team beoordeling en het beheren en publiceren van vacatures. Een Applicant Tracking System wordt ook wel een recruitmentsysteem, recruitmentsoftware of werving- & selectiesoftware genoemd.

read more

Vendor Management Systeem

Een Vendor Management Systeem (VMS) is een systeem die een totaal oplossing biedt voor het gehele inhuurproces van externe mensen, vanaf de registratie van leveranciers en kandidaten, over selectie, contracteren, urenregistratie en facturatie tot en met de rapportages.

read more

Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

Een ZZP’er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft: het staat dan ook wel voor zelfstandige zonder personeel. Als ZZP’er voer je zelfstandig opdrachten uit voor bedrijven.

read more

Intermediair

Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Een intermediair betekent letterlijk ‘in het midden’. Bijvoorbeeld een partij die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden.

read more

Consulting

Consulting en consultancy zijn twee veelgebruikte en bekende termen binnen de zakelijke dienstverlening, maar wat houden deze termen nou eigenlijk in? Consulting en consultancy betekenen hetzelfde, namelijk: dat er specifiek advies wordt gegeven door een specialist (consultant).

read more

Flexibele schil

De flexibele (arbeids)schil is het aandeel van flexibele medewerkers dat binnen een organisatie actief is. Denk hierbij aan extern en flexibel personeel zoals: oproepkrachten, personeel met een tijdelijke overeenkomst, gedetacheerden, uitzendkrachten, freelancers, interim professionals, ZZP’ers of payroll personeel.

read more

Contracting

Contracting houdt in dat de afwikkeling van de contracten met uw externe professionals worden verzorgd door een externe partij. Contracting is mogelijk voor het afwikkelen van contracten met ZZP’ers en voor het afwikkelen van contracten met professionals van een derde partij, een ‘leverancier’.

read more

Payrolling

Payrolling is het uit handen geven van het volledige juridische werkgeverschap. Denk hierbij aan de arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, pensioen, verzekeringen, jaaropgaven, salarisadministratie, afdrachten en de verwerking van de wet-en regelgeving. Hierdoor kunnen bedrijven personeel efficiënter inhuren en zonder de gehele rompslomp eromheen.

read more

Sourcing

Sourcing is het zoeken naar en identificeren van de best geschikte professionals voor een vacature/opdracht. Bij dit proces gaat een recruiter op zoek naar de meest geschikte kandidaat, benaderd kandidaten, voert een screening uit en stelt de meeste geschikte professional(s) voor aan de opdrachtgever.

read more