Recruitment

Recruitment is het zoeken, rekruteren en screenen van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een voor een tijdelijke of vaste vacature/opdracht. Een recruiter is een expert binnen dit vakgebied, die continu op de hoogte is van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt en op het gebied van wet- en regelgeving binnen de arbeidsmarkt.

Broker

Een broker is een dienstverlener die klanten ondersteund bij het inhuurproces op het gebied van de werving & selectie van zzp’ers, interimmers of freelancers, voor een tijdelijk dienstverband. Daarnaast focussen brokers zich op de contractafhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.