Recruitment

Recruitment is het zoeken, rekruteren en screenen van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een voor een tijdelijke of vaste vacature/opdracht. Een recruiter is een expert binnen dit vakgebied, die continu op de hoogte is van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt en op het gebied van wet- en regelgeving binnen de arbeidsmarkt.

Managed Service Provider

Een Managed Service Provider (MSP) is een dienstverlener die op het gebied van werving & selectie, contractmanagement en het beheer van tijdelijke professionals (ZZP, freelance, interim, detacheren, etc.). De doelstellingen van een MSP zijn onder andere kostenbesparing, procesoptimalisatie, ontzorgen van inhurende managers, risico’s verminderen op het gebied van inhuur, zorgen dat de klant volledig compliant is op het gebied van inhuur en het aantrekken, rekruteren en screenen van externe professionals.