Interim

De term interim is afkomstig van het Latijnse ad interim (a.i.). Letterlijk vertaald betekent dit plaatsvervangend, waarnemend of in de tussentijd. Met andere woorden een tijdelijke plaatsvervangende oplossing.