Externe Inhuur

Met externe inhuur wordt het inhuren van externe professionals bedoeld, bijvoorbeeld een ZZP’er of een professional via een leverancier.

Flexibele schil

De flexibele (arbeids)schil is het aandeel van flexibele medewerkers dat binnen een organisatie actief is. Denk hierbij aan extern en flexibel personeel zoals: oproepkrachten, personeel met een tijdelijke overeenkomst, gedetacheerden, uitzendkrachten, freelancers, interim professionals, ZZP’ers of payroll personeel.