Broker

Een broker is een dienstverlener die klanten ondersteund bij het inhuurproces op het gebied van de werving & selectie van zzp’ers, interimmers of freelancers, voor een tijdelijk dienstverband. Daarnaast focussen brokers zich op de contractafhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Managed Service Provider

Een Managed Service Provider (MSP) is een dienstverlener die op het gebied van werving & selectie, contractmanagement en het beheer van tijdelijke professionals (ZZP, freelance, interim, detacheren, etc.). De doelstellingen van een MSP zijn onder andere kostenbesparing, procesoptimalisatie, ontzorgen van inhurende managers, risico’s verminderen op het gebied van inhuur, zorgen dat de klant volledig compliant is op het gebied van inhuur en het aantrekken, rekruteren en screenen van externe professionals.