Bemiddelaar

Een bemiddelaar is een partij die tussen verschillende personen of partijen komt om ze tot elkaar te brengen. De benaming bemiddelaar wordt veelal ook gebruikt voor iemand die aanbieders en vragers van bepaalde producten of diensten bij elkaar brengt, bijvoorbeeld opdrachtgevers en opdrachtnemers.