GDPR / AVG

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR).