Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment process outsourcing (RPO) is het geheel of gedeeltelijk laten overnemen van het recruitment door een externe partij (specialist), ook wel een recruiter of intermediair genoemd. Het komt vaak voor dat bedrijven niet zelf de juiste professional kunnen vinden.

Headhunter

Een headhunter is een gespecialiseerde recruiter. Een headhunter zoekt in het bijzonder naar professionals met hoge posities en met specifieke skills, zoals professionals met een management functie. Uiteindelijk gaat het er bij de Headhunter niet om hoeveel mensen hij plaatst, maar om een zo goed mogelijke match te vinden.

Inhuur Software

Inhuur software ook wel bekend als recruitment software, is software die speciaal is ontwikkeld om de inhuurprocessen te stroomlijnen. Alles wat geregeld moet worden rondom het inhuren van personeel/externe professionals tot het afwikkelen van het contract is hierbij verwerkt in één systeem.

Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds de komst van de Wet DBA dienen opdrachtgevers en opdrachtnemers na te gaan of sprake is van een loondienstverband/dienstbetrekking en daarmee inhoudingsplicht voor de loonheffingen. Lees hier meer.
Niet elke opdracht kan als ondernemer worden uitgevoerd. Via onze website modelovereenkomstmaken.nl kunt u eenvoudig, gratis en zonder registratie een modelovereenkomst maken of uw opdracht checken. Klik hier om een modelovereenkomst te maken.

GDPR / AVG

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR).

Compliance

Compliance staat voor het naleven van wet- en regelgeving. Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’, wat naleving betekent. Je bent ’compliant’ als je de wet- en regelgeving naleeft.