De ABU heeft onderzoek gedaan naar de redenen voor opdrachtgevers om intermediairs in te schakelen voor het werven van ZZP’ers en Interim Professional (IP). En dat levert belangrijke uitkomsten op.

De 10 belangrijkste redenen om een intermediair in te schakelen voor het vinden van een zzp’er  of Interim Professionals zijn (in volgorde van belangrijkheid):

 1. Juiste kandidaat vinden (expertise)
 2. Specialistische kandidaat vinden
 3. Snel kandidaten kunnen leveren
 4. Groot netwerk van kandidaten
 5. Flexibele arbeidscontracten kunnen bieden
 6. Persoonlijk contact
 7. Vast contactpersoon
 8. Kennis en expertise over wetgeving
 9. Administratieve ontzorging
 10. Loonbetaling
 11. Werkgeversrisico’s uitbesteden

De markt verandert

 • Op de arbeidsmarkt is sprake van schaarste van (potentiële) (vaste) medewerkers, met name binnen verschillende specialistische expertises: Engineers en Interim professionals.
 • ‘De werknemer’ verandert, deze blijft niet per se zijn of haar hele werkende leven lang bij één en dezelfde werkgever werken.
 • Professionals willen door ontwikkelen en zitten steeds korter bij verscheidene bedrijven. Ze willen flexibeler kunnen werken en zelf de controle houden.
 • De diversiteit in opleidingen neemt toe, waardoor er steeds meer professionals zijn met verschillende specialistische capaciteiten.
 • Groei van hoeveelheid ZZP’ers, momenteel 1.06 miljoen zelfstandigen*.

Bedrijven veranderen

 • Steeds meer bedrijven digitaliseren: dit vraagt om ander type kennis en expertise van het bedrijf. Hierdoor ontstaat er een nieuwe wens naar nieuw (tijdelijk) personeel.
 • Bedrijven veranderen qua samenstelling en behoefte: grotere flexibelere laag, kleiner wordende vaste kern aan medewerkers.
 • Bedrijven willen sneller en projectmatig opereren om te kunnen innoveren en vlugger (door) te ontwikkelen, denk aan Scrum / Agile. Dit vraagt om een andere aanpak en meer specialistische kennis binnen een vakgebied.
 • Voor een werkgever is het steeds belangrijker, zeker in dit economisch klimaat, om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit zien ze (nog) niet als hun core business, waardoor ze vaak moeite hebben met het aantrekken van de juiste mensen.

Bedrijven hebben de intermediair nodig

intermediair voor bedrijven

De juiste kandidaat vinden is een expertise

De juiste kandidaat moet binnen de bedrijfscultuur van de opdrachtgever passen. Hier is 90% is het (helemaal) mee eens. Dit gaat dus meer om wat een kandidaat aan kan, dan puur wat hij/zij kan op papier (CV). Opdrachtgevers hebben zelf soms moeite met het vinden van de juiste kandidaat, door gebrek aan expertise om te werven. Er heerst de behoefte om het kaf van het koren te scheiden. Opdrachtgevers hebben vaak zelf geëxperimenteerd met o.a. LinkedIn en zijn overweldigd door de hoeveelheid (irrelevante) reacties. Met name de financiële sector en de sector grondstoffen & industrie zijn van mening dat de intermediair betere kandidaten kan selecteren. Bedrijven met 50-249 medewerkers vinden dit ook, bedrijven met >1.000 medewerkers denken het tegenovergestelde. Zij hebben wellicht meer aanbod dat (proactief) op hen afkomt.

Indirect marketing/PR-kanaal

Wat opvalt is dat de meeste opdrachtgevers de intermediair inschakelt om niet zelf te investeren in het werkgeversmerk; 69% van de opdrachtgevers stelt ‘door de intermediair hoef ik geen marketing voor nieuwe kandidaten te doen’. De intermediair fungeert dan als indirect marketing/PR-kanaal.

Opdrachtgevers zijn tevreden over de intermediairs

Opdrachtgevers geven intermediairs gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer. Tussen de verschillende branches zijn er wel kleine verschillen. Zo beoordeelt de bouwsector zijn intermediairs met gemiddeld een 8,2 het hoogst en de financiële administratieve dienstverlening het laagst met een 6,3. Dit is te zien in de volgende figuur.
 

Drivers voor het inzetten van een ZZP’er of Interim Professional

 • Snel zelfstandige kandidaten kunnen krijgen – als vervanger van eigen (ontbrekend) personeel (zwangerschap, burn-out etc.)
 • Voor een (kortstondig) traject waarbij specialistische kennis nodig is, die intern ontbreekt
 • Bij projectmatig werk, waarin veel fluctuaties zijn, waardoor de vraag sterk toeneemt
 • Een medewerker niet in direct dienstverband kunnen of willen aannemen in verband met financiële situatie en/of tijdelijke specialistische werkzaamheden
 • Een tijdelijke professional biedt vaak een frisse, creatieve invalshoek of heeft ervaring bij een soortgelijk bedrijf
 • Nog niet juiste de vaste kandidaat hebben gevonden – gebruiken flex als langere termijn proefperiode of noodzakelijk kwaad omdat ze zelf geen kandidaat kunnen vinden

 

Groot bedrijf, meer ZZP’ers en Interim Professionals

Nog een paar bevindingen uit dit onderzoek. Bij ruim de helft van de vacatures (53%) wordt volgens het onderzoek een intermediair ingeschakeld. En hoe groter het bedrijf, hoe groter de vraag naar zzp’ers en Interim Professionals. Bedrijven werken gemiddeld met vijf intermediairs. Grote bedrijven (+ 1.000 medewerkers) werken het liefst met gespecialiseerde intermediairs in plaats van generieke intermediairs. Dit komt doordat de meeste bedrijven op zoek zijn naar ICT’ers en/of engineers, waarvoor specialistische expertise nodig is die vaker ontbreekt op de eigen recruitmentafdeling.
Bron: ABU