Het vinden van kandidaten via online platformen lijkt wellicht makkelijk, maar is dat ook echt zo?

Sourcing gaat veel verder dan alleen maar het searchen van kandidaten op harde eisen. Met een Boolean string zoeken op je eigen database, op jobboards en LinkedIn en hier potentiële kandidaten op vinden met wie je vervolgens contact kunt opnemen om vast te stellen hoe passend de kandidaat eigenlijk is: ja, dat zijn inderdaad standaard recruitment werkzaamheden.

 

EEN ECHTE SOURCER WEET DE MEEST LASTIG VINDBARE PROFIELEN TÓCH TE VINDEN EN KIJKT VEEL VERDER DAN DE HARD SKILLS ALLEEN

 
Voorbij de hard skills
Een echte sourcer weet daarentegen de meest lastig vindbare profielen tóch te vinden en kijkt hierbij veel verder dan de hard skills alleen. Misschien moet ik dit uitleggen, want blijkbaar is niet iedereen op de hoogte van wat een sourcer nu eigenlijk doet, wat hij of zij moet kunnen en welke competenties hierbij komen kijken.

 
Perfect match
Wat het belangrijkste is, is dat een sourcer exact passende CV’s weet aan te dragen. CV’s van mensen die zowel matchen op de harde als de zachte eisen, en bij de organisatiecultuur passen en die allen potentieel interesse hebben in de functie.

 
Sourcing in 6 stappen:
1: Een sourcer maakt een volledige analyse van een vacature. Hierbij houdt hij rekening met alle wensen en eisen die er bij horen. Denk: het zittende team. De hiring manager. De organisatiecultuur en alle onderwerpen die spelen binnen de organisatie. Dit vraagt een kundig onderzoek waarin alle informatie gewogen wordt en op waarde wordt geschat. Dit levert ook weer nieuwe vragen op. Een sourcer beantwoordt deze vragen door nieuwe informatie te vinden en deze opnieuw te deduceren tot informatie die bijdraagt om de ideale kandidaten te vinden.
2: Een sourcer gaat op zoek naar raakvlakken tussen de gevonden informatie op basis van de vacature, het gevonden team, de organisatie. Waarover praten teamleden? Welke hot issues bespreken zij zowel zakelijk als persoonlijk, offline én online, op een scala aan platforms?

EEN GOEDE SOURCER GAAT OP ZOEK NAAR RAAKVLAKKEN TUSSEN ALLE GEVONDEN INFORMATIE

3: De sourcer brengt niet alleen de hard skills en de soft skills van de ideale kandidaat in kaart, maar ook de cultural fit, en de toegevoegde waarde van de kandidaat voor de organisatie, en van de vacature voor de kandidaat. Er wordt gekeken naar ‘natural language’, ‘jargon’, trends en ontwikkelingen en ga zo maar door.
4: Daarna gaat de sourcer kijken wáár deze kandidaten dus het best gevonden kunnen worden. Hij kijkt waar deze kandidaten zich online profileren. Deze informatie wordt wederom geanalyseerd naar de meest vruchtbare kandidaten.
5: Na deze analyse wordt alle gevonden informatie samengevat en kan de sourcer kandidatengegevens omhoog brengen door middel van een zogenoemde X-Ray (het zoeken binnen een specifieke website met behulp van een zoekmachine). Van daaruit kun je verder zoeken naar de profielen en de contactgegevens behorende bij deze profielen. Hierbij gebruikt een sourcer tal van tools, extensies, en zoekstrings.
6: Heb je eenmaal deze gegevens gevonden, dan kan de sourcer een selectie maken van de longlist van de kandidaten die perfect passend zijn. Hierbij kan hij of zij kritisch kijken en dan spelen ervaring en kennis van het vakgebied, de organisatie en alle stakeholders een heel belangrijke rol.
 
Sourcing, dat doe je niet zomaar
Al met al dus heel wat meer dan gewoon een Google-zoekopdracht of simpelweg een functietitel op LinkedIn invoeren. Sourcing is dus een vak apart!

Bij OneStopSourcing staat sourcing centraal, het zit immers in onze naam!
 
Bronnen: https://www.werf-en.nl/sourcen-is-een-vak-apart/