Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Een intermediair betekent letterlijk ‘in het midden’. Bijvoorbeeld een partij die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden.