Recruitment is het zoeken, rekruteren en screenen van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat voor een voor een tijdelijke of vaste vacature/opdracht. Een recruiter is een expert binnen dit vakgebied, die continu op de hoogte is van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt en op het gebied van wet- en regelgeving binnen de arbeidsmarkt.
Bekijk hier wat wij voor u kunnen betekenen.