De flexibele schil is het aandeel van flexibele medewerkers dat binnen een organisatie actief is. Denk hierbij aan extern en flexibel personeel zoals: oproepkrachten, personeel met een tijdelijke overeenkomst, gedetacheerden, uitzendkrachten, freelancers, interim professionals, ZZP’ers of payroll personeel.
Steeds meer organisaties willen over flexibel personeel kunnen beschikken om zo externe kennis op te doen of om tijdelijke pieken en ziekte op te kunnen vangen.