In 2017 zijn er 1,3 miljoen Nederlanders van baan gewisseld zijn,  waarvan 23% een baan heeft gevonden via netwerken, 13% via vacaturesites en 9% via uitzendbureaus. Netwerken staat in de top-3 van meest effectieve baanvindkanalen en is met 1% gestegen in vergelijking met 2016 en de effectiviteit van vacaturesites zijn met 2% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Hoewel het zoekgedrag van de Nederlandse beroepsbevolking overwegend gelijk is gebleven, zien we dat de effectiviteit van sociale media (+2%) en het gebruik van CV databases (+1%) toeneemt. Tussen de verschillende generaties verschilt het gedrag op de arbeidsmarkt flink. Social media staat stipt op de derde plaats bij jongeren, maar op de vierde en op de zesde plaats bij respectievelijk mid careers en ouderen. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat onder 15.370 personen is gehouden en representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking. Van deze steekproef zijn 2.895 ondervraagden in het afgelopen jaar van baan gewisseld.

Belangrijkste baanvindkanalen 2017

De percentages geven aan hoeveel procent van de baanwisselaars aangeeft zijn/haar baan via dit kanaal te hebben gevonden.

 

Effectiviteit netwerken neemt toe bij VMBO’ers, maar af bij WO’ers 
Vooral VMBO’ers maken effectief gebruik van het eigen netwerk. Ruim 22% van de VMBO’ers geeft te kennen via bekenden aan een baan te zijn gekomen, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2016, zoals blijkt uit onderstaand figuur. Ook VMBO’ers zien in dat de markt aantrekt en dat het eigen netwerk belangrijker is geworden bij het vinden van een baan. Overigens geldt nog steeds: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe belangrijker het eigen netwerk is bij het vinden van een baan. Toch neemt de effectiviteit van dit kanaal (met 3%) af bij WO’ers die in 2017 hun baan vaker via sociale media (7%) en open sollicitaties (6%) hebben gevonden. Het valt dus op dat WO’ers voor kanalen kiezen waar zij de mogelijkheid hebben om zich op een persoonlijkere manier voor te stellen bij een werkgever.


Figuur 1: Effectiviteit netwerken per opleidingsniveau 

 

Uitzendbureaus nog steeds belangrijk baanvindkanaal voor ouderen
Verder valt op dat 50-plussers nog veel vertrouwen hebben in traditionele oriëntatiekanalen en minder in moderne kanalen. Ruim 16% van de 50-plussers zegt in 2017 via een uitzendbureau aan een baan te zijn gekomen. Daarentegen blijkt dat vacaturesites effectiever gebruikt worden door mid careers en sociale media steeds vaker door jongeren, zoals blijkt uit tabel 1. Dit resultaat toont de kloof aan tussen ouderen en jongeren in de adoptie van moderne kanalen in de zoektocht naar nieuwe baankansen.

Tabel <30 30-50 >50
1 Netwerken/bekenden Netwerken/bekenden Netwerken/bekenden
2 Vacaturesites Vacaturesites Uitzendbureau
3 Sociale media Uitzendbureau Vacaturesites
4 Uitzendbureau Sociale media Open sollicitatie
5 Open sollicitatie Open sollicitatie W&S (headhunter benaderen)

Tabel 1: Top-5 meest effectieve baanvindkanalen per leeftijdscategorie

 

Technische verantwoording

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 15.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag met betrekking tot deze analyse luidt “Via welk oriëntatiekanaal / manier van zoeken bent u aan deze / uw laatste baan gekomen?’’ Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2017.

 

Bron:
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat onder 15.370 personen is gehouden en representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking. Van deze steekproef zijn 2.895 ondervraagden in het afgelopen jaar van baan gewisseld.