Uit de nieuwe ZZP succes index van ABN AMRO blijkt dat de weerstand onder zelfstandigen tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) iets af neemt maar toch groot blijft.
Maar liefst 78% van de 800.000 ZZP’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor ongeveer 50% van de de ZZP’ers is dit een bewuste keuze. Een kwart blijkt niet verzekerd te zijn, maar hebben aangegeven zich eigenlijk wel te willen gaan verzekeren. Ondertussen is de meerderheid van de ZZP’ers ervan overtuigd dat men ook de komende jaren als zelfstandige zal blijven ondernemen. Uit het onderzoek door GFK, die in opdracht van ABN-AMRO is uitgevoerd, blijkt dat de financiële situatie van de meeste ZZP’ers de laatste jaren behoorlijk is verbeterd, maar desondanks gaat men niet over tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De voornaamste reden is dat de ZZP’ers dit soort verzekering gewoon te kostbaar vindt. Ook hebben de meeste zelfstandigen vaak zelf al geld apart gezet om van te kunnen leven in tijden van ziekte. Volgens GFK zijn ZZP’ers positief over de toekomst omdat hun uurtarief stijgt, de omzet neemt toe en zpp’ers krijgen steeds meer opdrachten. Dat zorgt er ook voor dat ZZP’ers er niet over denken om hun positie als zelfstandige op te geven voor een loondienstverband. Dat blijkt ook al uit een onderzoek van CBS NIPO deze week.
 

Weerstand tegen verplichte AOV met name bij starters flink gedaald

Zoals hiervoor aangegeven werd, zijn de meeste ZZP’ers erg positief over hun toekomst, ruim 50 procent van de zelfstandigen geven aan dat ze zich bewust niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. “Soms vinden ZZP’ers zo’n verzekering te kostbaar, hebben zij zelf geld gespaard om een periode zonder werk te overbruggen of verwachten zij terug te kunnen vallen op het inkomen van een partner”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO. “Juist nu het economisch beter gaat en hun omzetten en tarieven stijgen, is dit hét moment voor ZZP’ers om na te denken over het treffen van een goede regeling.” De recente cijfers over een verplichte AOV liggen in lijn met eerdere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de uitkomsten uit het ZZP Kieskompas. Uit die cijfers bleek onder andere ook de weerstand bij starters kleiner.
 

Optimisme over de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat 83 procent van de ZZP’ers over een jaar nog steeds verwacht om ZZP’er te zijn. Maar liefst een op de vijf zelfstandigen geven aan opdrachten te krijgen, omdat werkgevers de voorkeur aan hen geven in plaats van medewerkers in vaste dienst. Het blijkt dus dat ZZP’ers populariteit winnen ten opzichte van vaste medewerkers. Hierdoor ruilen steeds minder ZZP’ers hun zelfstandigheid in voor een vast dienstverband. Dit geldt voornamelijk voor de startende ZZP’ers: terwijl 52 procent in het tweede kwartaal aangaf een vaste baan te verkiezen boven een flexibel contract, is dit nu gedaald naar 45 procent. Voor drie op de vijf ZZP’ers die opdrachten uitvoeren bij bedrijven, is de bedrijfscultuur doorslaggevend. Voor 33 procent is de inhoud van de opdracht het belangrijkst en voor 15 procent het uurtarief dat zij in rekening kunnen brengen. De volledige ZZP succes index is hier te downloaden.

arbeidsongeschiktheidsverzekering