Het is duidelijk dat de wet DBA en daarmee de regelgeving rond het inhuren van zelfstandige professionals flink gaat veranderen. Het Kabinet Rutte III heeft in zijn regeringsakkoord aangekondigd dat de wet DBA grondig wordt herzien.
Veel van de plannen moeten nog worden omgezet in concrete voorstellen, hieronder staat beschreven wat we tot nu toe weten.
Er worden straks wellicht drie tarief ranges gehanteerd waarbinnen het volgende van toepassing zal kunnen zijn.
Speelveld inhuur zelfstandige professionals

1.

< €18

 

Bij toepassing onder het aangegeven tarief mogen alleen eigen medewerkers worden ingezet. Tenzij het om niet-reguliere werkzaamheden gaat die korter dan 3 maanden duren.
2.

€18 tot €75

 

Bij dit tarief zal de opdrachtgever vooraf een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten gaan invullen. Er zal een webmodule komen waarmee het vooraf duidelijk wordt of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden, zonder risico te lopen op naheffing van loonbelasting. In Engeland gebruiken ze al een soortgelijke webmodule, zie hier.
3.

€75 >

 

 Voor zelfstandigen die ingehuurd worden boven dit tarief komt er een OPT out regeling, die het een stuk eenvoudiger moet maken om zaken te doen.

Volledige duidelijkheid is er nog niet, maar wel is het voorbereiden en uitwerken van variant 3 een veel langer traject wordt dan de trajecten inzake range 1 en 2. Het idee is dat eerst het arbeidsrecht gemoderniseerd gaat worden.
Schematisch zou dat er dan zo uit gaan zien:
Wet DBA Regulier
 
 
 
 
 
 
 
Gezagsverhouding
Het woord gezagsverhouding zal worden aangepast in de nieuwe arbeidswetgeving. Deze zal verduidelijkt worden (vooral op materieel gebied).
Opdrachtgeversverklaring
Een belangrijke vraag bij inhuur via een opdrachtgever is wie is de opdrachtgever? Dit kan de intermediair zijn aangezien die de ZZP’er betaaldt, maar dit kan ook de inhurende organisatie zijn aangezien die de opdracht geeft. Deze punten moeten nog concreet worden gemaakt.
Bij een ZZP opdracht zullen de volgende 3 aspecten een belangrijke rol spelen:

  • Duur van de opdracht (nog onbekend);
  • Tarief van de ZZP’er;
  • Aard van de opdracht:
    • Reguliere bedrijfsactiviteiten;
    • Niet-reguliere bedrijfsactiviteiten.

Uitleg
ZiPconomy heeft tijdens een webinar uitgebreid uitleg gegeven over dit onderwerp en gediscussieerd.

Bronnen
Dit artikel is samengesteld door OneStopSourcing op basis van verschillende bronnen waaronder ZiPconomy.
ZiPconomy heeft een dossier geopend met informatie waarin bovenstaande ook wordt beschreven en die zal worden aangevuld met nieuwe artikelen en updates. Het dossier is te vinden op: https://www.zipconomy.nl/dossiers/opdrachtgeversverklaring/