Visie en Missie

Visie

OneStopSourcing kenmerkt zich door een uniek organisatie-DNA, een trotse historie en een ambitieuze toekomst.

Vandaag de dag zien wij de arbeidsmarkt en de wet- en regelgeving hieromtrent in een razend tempo veranderen: het flexibel omgaan met personeel is voor organisaties van strategisch belang geworden en het aantal flexwerkers blijft aanzienlijk toenemen.

In deze snel veranderende arbeidsmarkt streeft OneStopSourcing er naar om de toekomst van organisaties en flexwerkers te verbeteren. Ons doel is om op internationaal niveau dé specialist te worden op het gebied van externe inhuur. Wij investeren iedere dag in het opbouwen van oprechte en constructieve relaties met klanten en professionals en bieden een uitstekende werkomgeving voor mensen die onze passie delen.

Missie

Flexibiliteit is een succesfactor bij het ondernemerschap en met een flexibele schil van arbeidskrachten kan een organisatie bij veranderingen snel schakelen. Wij zien het daarom als onze missie om de flexibele schil van onze klanten op een dusdanige wijze in te richten, dat de flexibiliteit van medewerkers niet alleen op operationeel niveau, maar vooral op strategisch niveau wordt ingezet.

OneStopSourcing doet dit door als kennispartner samen te werken en mee te ontwikkelen met klanten en professionals. Middels het faciliteren van innovatieve diensten en maatwerk oplossingen, kan OneStopSourcing altijd op een flexibele, efficiënte en rechtmatige wijze in de behoefte van de klant en de professional voorzien. Door klanten en professionals structureel aan ons te binden en door synergie te creëren tussen onze klanten, zijn wij bovendien altijd in staat om de perfecte match te maken!